Активности

16/01/2017

Реализација на Проектот „Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион“

Како дел од ИПА програмата, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со планските региони во тек е спроведување на проектот ,,Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион”. Проектот е финансиран од страна на […]
09/10/2015

Меморандум за соработка помеѓу Скопски плански регион и регионот „Gooi en Vechtstreek“, Кралство Холандија

На X-та (десеттата) седница на Советот за развој на Скопски плански регион, на која присуствуваа Г-дин Воутер Пломп ,Холандскиот амбасадор во Република Македонија, Г-дин Стево Темелковски, Заменик Министер,во Министерството за животна средина и просторно планирање, дел од градоначалниците од Локалната самоуправа, Делегација од Кралство Холандија, Г-ѓа Ана Каранфилова-Мазневска, МЖСПП; Г-ѓа […]
21/02/2013

Работилница за Стратешко планирање на Центарот за развој на Скопски плански регион

На ден 22,23.05.2013 год (среда и четврток ) во хотел Континетал се одржа работилница за Стратешко планирање на Центарот за развој на Скопски плански регион, организирана од страна на ГИЗ РЕД и Центарот за развој на Скопскиот плански регион. Работилницата беше официјално отворена од страна на г-дин Хамси Бехлули, преставник […]
21/02/2013

Управување со отпад и меѓуопштинска соработка

На ден 27.05.2013год (понеделник) во просториите на Скопски саем , Дипломатик сала се одржа средба за размена на искуства од областа на организација и управување со отпад и меѓуопштинската соработка со цел зајакнување на регионалната структура за управување со отпад.Средбата ја организираше Министерството за животна средина и просторно планирање во […]
11/12/2012

Информација – прва автоматска станица за метеоролошки мерења

Скопскиот плански регион на ден /20.06.2013 година/ во 11,00ч, ја пушти во употреба првата автоматска метеоролошка станица во Скопската котлина, што претставува почеток на градењето на мрежата за мезометеоролошки мерења на Градот Скопје. Станицата ќе мери температура на воздухот, релативна влажност, правец и брзина на ветерот и количеството на врнежи […]
14/03/2012

Започнаа проектните активностите за изработка на Стратегија за развој на туризмот во Скопскиот плански регион

Проектот е финансиран преку билатералната меѓународна развојна помош од Р. Словенија наменета за земјите во развој, а го реализира Центарот за развој на Скопскиот плански регион во соработка со Регионалната развојна Агенција Козјанско, Р. Словенија. Денес се одржа првиот состанок на Проектниот одбор кој го сочинуваат претставници од: општините и […]
23/12/2011

Форум за пристапот LEADER

На ден 16.12.2011 во просториите на Хотел Континентал  се одржа информативен ,,Форум за пристапот LEADER”, организирана од страна на Мрежата за рурален развој(МРР на РМ) во партнерство со Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и во соработка со  Центарот за развој на Скопски плански регион. Целта на форумот беше информирање […]
22/11/2011

Имплементација на проекти на билатерално ниво:

1.  Изработка на Стратегија за развој на туризмот во Скопски плански регион“. Проектот се имплементира во партнерство со Регионална Развојна Агенција Козјанско од Р. Словенија. Проектот е финансиран од Владата на Р. Словенија од Програмата за билатерална поддршка, а е кофинансиран од Развојната Агенција Козјанско. Време на имплементација: ноември 2011 […]
27/10/2011

Работилница за дефинирање на предлог проекти од регионален карактер кои ке бидат финансирани од БРР во 2012 год.

На 25 Октомври 2011 година, со почеток во 10,30 часот  во просториите на Општина Гази Баба се одржа Работилница за дефинирање на предлог проекти од регионален карактер кои ке бидат финансирани од БРР во 2012 год. Во Работилницата замаа учество вработените од секторите/оделенијата за ЛЕР од општините од Скопскиот плански регион. […]