26/06/2019

Јавни набавки

2021 година План за јавни набавки за 2021 година 2020 година Транспортно средство-камион за миење на улиците во општина Студеничани Реконструкција на пристапен пат до месноста викано Аџево Сметководствени и книговодствени услуги Такси услуги во земјатаИзградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р-1102 Изградба на пешачка патека од […]