Документи

25/04/2015

Документи

Проектот ,,Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање на регионот кај домашни и странски инвеститори.  Проектот финансиски е подржан од Владата на Р.Македонија, Министерство за локална самоуправа согласно […]