Тековни проекти

16/05/2019

Потпишан договор за реализација на проекти во 2019-та година

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија, на ден 24.04.2019 година се потпиша договор помеѓу Центарот за развој на Скопски плански регион и Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој за реализација на следниве проекти: Реконструкција […]
13/05/2018

Листа на проекти одобрени до / од Бирото за регионален развој/МЛС за 2018 година

Ред бр. Назив на проектот Носител на проектот Партнер / општина 1.  Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 3   Центар за развој на Скопски плански регион Општина Кисела Вода, Општина Сопиште и Град Скопје 2. Изработка на студија и проектна документација за разрешување […]
20/07/2012

Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион

Проектот „Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање на регионот кај домашни и странски инвеститори. Проектот финансиски е подржан од Владата на Р.Македонија, Министерство за локална самоуправа согласно […]