Uncategorized @mk

08/12/2016

Реконструиран пристапен пат Драчево – Мотел Китка во должина од 530м

01/11/2016

Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот плански регион

30/09/2016

Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот регион

24/04/2016

Одржана работилница на тема: Подготовка на регионални стратегии за иновации во планските региони

13/11/2015

Форум за кадровски менаџмент

15/09/2015

Презентација на Закон за градежно земјиште и закон за просторно планирање

05/06/2015

„Маркетинг, брендирање, иновации – Холандски програми за поддршка на МСП во Македонија – УСАИД и ЕБОР поддршка за МСП“

21/05/2015

Петти информативен настан – Финансирање за раст на МСП во организација на Бизнис центарот на Скопски плански регион и во соработка со ССК

26/04/2015

Municipalities in Skopje

CIty of Skopje Municipality of Aerodrom Municipality of Arachinovo Municipality of Butel Municipality of Gazi Baba Municipality of Gjorche Petrov Municipality of Zelenikovo Municipality of Ilinde Municipality of Karposh Municipality of Petrovec Municipality of Saraj Municipality of Sopishte Municipality of Studenichani Municipality of Center Municipality of Chair Municipality of Chucher […]