Uncategorized @mk

23/03/2011

Линкови

1. Биро за Регионален развој 2. Министерство за животна средина
16/03/2011

Во изработка

Во изработка
15/03/2011

Скопски плански регион

I.               Профил на Скопскиот плански регион   Скопскиот плански регион го опфаќа басенот на Скопската котлина и зафаќа вкупна површина од 1812 км2 или 7% од територијата на Република Македонија. Овој регион опфаќа 17 општини од кои 10 се дел од градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа. Градот […]
11/11/2010

Почетна (2)

21/10/2010

Манифестација “Промотивни денови на планските региони во Република Македонија” под мото “Сакај ја Македонија, уживај во својата татковина”

21/10/2010

Реконструкција на локален пат “Драчево-мотел Китка”

15 10 2010 е започнат проектот локален пат "Драчево-мотел Китка"
12/10/2010

Одржана IX Седница на Совето за развој на Скопскиот плански регион

На 23.09.2010 година со почеток во 11.00 часот сеодржа IX (деветата) седница на Скопскиот плански регион.
11/02/2010

За регионот

МОТО: Скопскиот регион –лидер во регионалниот развој на патот до Европското Семејство! ВИЗИЈА Скопскиот регион во 2014 година е Европски развиен регион со максимално искористување на ЕУ предпристапната помош. Како таков успешно ги реализира своите стратешки определби за економски атрактивен и престижен регион со стапка на вработеност на Европско ниво. […]
05/05/2009

Општините на регионот

10 Општини од Република Македонија се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци Општина Босилово                               Општина Валандово    Општина Василево Општина Гевгелија Општина Дојран Општина Конче Општина Ново Село Општина Радовиш Општина Струмица   1.Општина Богданци Територијата на општина Богданци зафаќа простор на крајниот јужен дел на Републиката, и […]