Четврт советодавен настан на Бизнис центарот во Центарот за развој на Скопски плански регион – Бизнис Стратегија