Четврта (последователна) сесија во рамките на Програмата „Регионални форуми на заедницата“