Четврта сесија во рамките на Програмата „РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА“