Делегација од Албанија во посета на Скопскиот плански регион