Делегација од Република Косово во посета на Скопски плански регион