Финансиски план на Центарот за развој на планскиот регион