Имплементација на проект „Пополнување на јазот на администрацијата и лидерите во јавните организации за максимизирање на бенефициите од ИКТ решенијата“ во Скопски плански регион