Информација до јавноста во врска со проектот ‘’Запознајте ги убавините на руралниот туризам на Скопскиот регион ’’