Информативен настан на тема: „Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014 – 2020“