Информативен настан на тема: „Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020”