Jавен форум на тема „Развој на туризмот во Скопски плански регион”