Конференција на тема: „Креирање на млади лидери претприемачи“