Меморандум за соработка помеѓу Скопски плански регион и регионот „Gooi en Vechtstreek“, Кралство Холандија