МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – Дејан Павлески, Заменик министер