Нов проект на Центарот за развој на Скопскиот плански регион „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“