Одржана 15та Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион