Oдржана еднодневна работилница на тема: „Унапредување и развој на руралната инфраструктура“ – ИПАРД мерка