Одржана II (втора) седница на Советот за развој на Скопски плански регион