Одржана IX (деветтата) седница на Советот за развој на Скопски плански регион