Одржана работилница на тема: Подготовка на регионални стратегии за иновации во планските региони