Одржана Работилница за „Подобрување на општинското владеење“