Одржана V (петта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион, на 29.05.2018