Одржана X (десетта) Седница на Совет за развој на Скопски плански регион