Одржана XIX (деветнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион