Општина Аеродром

 

Тековни проекти:

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион, 2013 година