Општина Сарај

Тековни проекти:

Реализирани проекти:

  1. Физибилити студија за заобиколен пат од стариот пат Скопје-Тетово до Рекреативниот центар Матка, 2013 г.
  2. Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион, 2013 г.
  3. Техничка документација за изградба на пешачка и велосипетска патека од левата и десната страна на реката Вардар од општина Карпош до општина Сарај, 2014 г.
  4. Техничка документација за изградба на заобиколниот пат од стариот пат Скопје-Тетово до РЦ Матка, 2014 г.
  5. Изведба на електрична инсталација во пештерата ,,Врело”- кањон Матка, 2017 г.