Отворање на Регионален Центар за соработка со заедницата