Отворена канцеларијата на скопскиот плански регион