Покана за информативен настан „Финансирање за развој на МСП“