Покана за учество на дводневен ФОРУМ ЗА КАДРОВСКИ МЕНАЏМЕНТ