Потпишан Договор за финансиска поддршка со Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој