Потпишани договори за имплементација на нови четири проекти за развој на Скопскиот плански регион