Продолжение на работниот состанок за изработка на Акциониот план за имплементација на Програмата за развој на Скопскиот плански регион