Проектот Скопје- Метропола влегува во трета фаза на реализација