Промовиран Центарот за развој на Југоисточниот планнски регион