Работилница на тема: Ревидирање на Акционен план за реализација на Програмата за развој на Скопски плански регион за 2017 година