Работилница за Стратешко планирање на Центарот за развој на Скопски плански регион