Работилница за идентификување на регистар на потенцијали за рурален туризам во Скопски плански регион