Реализирани проекти на Центар за развој на Скопски плански регион за период 2009-2017 год