Реконструиран пристапен пат Драчево – Мотел Китка во должина од 530м