Потпишан договор за реализација на проекти во 2019-та година