За нашиот регион

Визија
Скопскиот плански регион е конкурентен регион во ЈИЕ со препознатлив потенцијал за инвестиции и развој во функција на подигање на стандардот и квалитетот на живот на граѓаните и искористување и заштита на природното и културно наследство рамномерно во регионот.

Развојни карактеристики на регионот

Економски карактеристики

Социјален развој

Инфраструктура

Туризам и култура

Животна средина

Земјоделство и рурален развој

Последни новости и настани

16/05/2019

Потпишан договор за реализација на проекти во 2019-та година

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија, на ден 24.04.2019 година се потпиша договор помеѓу Центарот за развој на Скопски плански регион и Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој за реализација на следниве проекти: Реконструкција […]
18/03/2019

E mbajtur Seanca e njëmbëdhjetë e Këshillit për zhvillim të regjionit për planifikim të Shkupit

Më datë 15.03.2019 në hapësirat e Dhomës së tregtisë së Maqedonisë  u mbajt Seanca e njëmbëdhjetë e Këshillit për zhvillim të regjionit për planifikim të Shkupit. Në takim përveç kryetarëve të komunave nga Këshilli për zhvillim të regjionit për planifikim të Shkupit, morrën pjesë edhe Zëvendës kryetari i Qeverisë së […]
28/02/2019

Forumi i tretë regjional i komunitetit në kornizat e projektit “Zhvillim inkluziv i qëndrueshëm i barabartë i regjionit”

Në ditë 28.02.2019 në hotelin Holidej In, Qendra për zhvillim të regjionit të planifikimit të Shkupit e organizoi Forumin e tretë regjional të komunitetit në kornizat e projektit “Zhvillim inkluziv i qëndrueshëm i barabartë i regjionit”, i cili u realizua me mbështetje finansiare të Konfederatës zvicërane, e përfaqësuar nga Ambasada […]
25/01/2017

Ftesa për pjesëmarje në debat publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Shkupit

Kemi nderin dhe kënaqësinë e veçantë që T’ju  ftojmë të merrni pjesë në debatet publike që organizohen sipas Projekt-Raportit për vlerësimin strategjik të mjedisit të jetesës sipas Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat në Rajonin planor jugperëndimor. Këto dokumenta përpilohen  në kuadër të projektit “Përgatitja e dokumentave për vendosjen e […]

Скопски општини