Informatat kontaktuese

St. Dimitrija Çupovski nr. 13
Ndërtimi i Odës Ekonomike të Maqedonisë / kati i parë
1000 Shkup, Maqedoni

tel.: +389 2 3244 033
tel.: +389 2 3244 011

[wpforms id="6064" title="false" description="false"]