Средба со Генералениот секретар на Владата на Република Македонија, г-дин Драги Рашковски